Murkonsoller

​JEVITH A/S’ konsoller produceres og leveres efter gældende regler. Vi tilbyder et meget bredt produktprogram, hvor størstedelen af produkterne er godkendt, og derved sikrer vi markedet en optimal kvalitet og sikkerhed.

CE-GODKENDELSE

Murkonsollerne er CE-mærket, og testede af MPA BAU Hannover.

SPECIALLØSNINGER

Er der til det enkelte projekt tegnet specielle løsninger, er JEVITH A/S ligeledes leveringsdygtig i disse. Vi får udført produktionstegninger, der sendes til kundens godkendelse, hvorefter produktionen påbegyndes. JEVITH A/S følger med i projektet under montage af specialløsninger for at kunne sikre et så problemfrit forløb under montagen. Samtidig bruger vi specialløsningerne for at få et aktivt input til en fortsat produktudvikling, der tilgodeser vores kunder i fremtiden.

OMRÅDER FOR ANVENDELSE

Hvor der ikke er mulighed for en traditionel bæring af skalmure, er en montage med JEVITH Konsollen en mulighed. Det kan dreje sig om situationer, hvor montage med traditionelle teglbjælker ikke er mulig eller tilstrækkelig. JEVITH Konsollen kan med fordel benyttes, da den er let at håndtere, og ved montage af flere små stålteglsbjælker frem for én stor, kan man undgå leje af kran.

TYPISKE SITUATIONER FOR ANVENDELSE

JEVITH Konsollen kan med fordel anvendes i forbindelse med:

  • Lange vinduesbånd 
  • Vinduesbånd omkring hjørner 
  • Karnapper 
  • Større åbninger 
  • I forbindelse med etablering af porte 
  • Ved facaderenovering, hvor fundament til den nye mur ikke kan etableres
PRODUKTFREMSTILLING OG KVALITETSKONTROL

Konsollerne produceres af særligt udvalgte producenter, der lever op til vores produktionskrav, som er med til at sikre en leverance uden kvalitetsmæssige svigt. Generelt for JEVITH Konsoller gælder det, at de fremstilles i rustfrit stål og er CE-godkendte.

JEVITH KONSOLLERNE GIVER MULIGHED FOR EN HØJDEJUSTERING PÅ +- 25MM.

Dette er for at kunne kompensere for evt. montageafvigelser og utilsigtet placering af

armeringen i den underliggende betonkonstruktion. 
Konsolleme fastgøres i beton med klæbeteknik. 

Vi står klar til at hjælpe dig i enhver henseende

Kontakt os